Salon Rudolecká

Main banner

Banner left

info@salonrudolecka.cz
775 63 58 14

Banner right

Trojská 163/28
Praha 8

Nechte se u nás rozmazlovat:

Content

Facebook

FACEBOOK

Omlouváme se, ale naše facebookové stránky byly dočasně zrušeny z důvodu útoku stalkera. Tento psychicky nemocný člověk se rozhodl poškozovat naše dobré jméno.

Co je stalking?

Stalking je nevhodné chování, projevující se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty, dlouhodobým sledováním aktivit určité osoby a snahou o jakýkoukoliv reakci, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp.

Základní (typické) projevy nebezpečného pronásledování - stalkingu:

Pachatel systematicky obtěžuje oběť nevyžádanou a nechtěnou pozorností.

1. Opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť telefonem, nebo zasíláním vzkazů na sociální média, přidávání pomlouvačných nebo nevhodných komentářů apod.

Obsah těchto zpráv může být urážející, zastrašující a pomlouvačný. V rámci snahy kontaktovat oběť je využívána široká paleta citů (vyhrožování, vydírání, vyvolávání pocitu viny apod.).

2. Snaha poškodit reputaci oběti stalkerem

V rámci stalkingu/cyberstalkingu často dochází ke snahám stalkera očernit oběť, například šířením nepravdivých informací v okolí oběti (práce, rodina, přátelé, sousedé). Cyberstalking se například projevuje tak, že útočník vytvoří falešnou internetovou stránku/blog, na který píše nepravdivé informace o oběti ve snaze snížit její důvěryhodnost, reputaci apod. Tyto informace šíří synchronními i asynchronními komunikačními kanály - sociální média jako například Facebook, e-mail, ale také Wikipedie apod..

3. Demonstrování moci a síly stalkera

V tomto případě stalker ve svých projevech dává důraz na přímé či nepřímé výhrůžky, které v oběti budí oprávněný strach a obavy. Do této kategorie patří například fyzické pronásledování oběti cestou do práce, na nákup nebo naopak zpět k domovu, pronásledování autem, čekání na oběť před domem apod. Výjimkou zde nejsou ani výhrůžky přímého násilí, vyhrůžky zabitím apod. V případě sadistického pronásledovatele, který se snaží důsledně a zcela kontrolovat život oběti je riziko napadení včetně usmrcení oběti podstatně vyšší. Pronásledovaná oběť pak bývá častou obětí sexuálně motivované vraždy. V oblasti elektronických médií se stalker většinou omezuje na různé druhy výhrůžek, které opírá o znalosti o oběti (vím, kde jsi, co děláš, vidím tě, vím, co máš na sobě…) a přidává různé smyšlené pomluvy aby oběť zastrašil.

4. Stalker se vydává za oběť

Často také dochází k tomu, že stalker jako útočník označuje sám sebe za oběť.

 

Odkazy:

Kosmetický salon Helena Rudolecká